Artiklar

two penguins standing on rock

Förlåtelseprocess

Förlåtelseprocessen är en kritisk komponent i parterapi, en process som kan vara både utmanande och befriande för par som kämpar med konflikter, svek och missförstånd. Att navigera genom denna process kräver tålamod, engagemang och en djup förståelse för både sig själv och sin partner. I detta inlägg kommer vi att utforska vikten av förlåtelse inom parterapi, hur det kan främja läkning och stärka relationer, och ge några praktiska steg för att starta denna resa mot försoning. Varför är förlåtelse viktigt i parterapi? Förlåtelse inom ramen för parterapi handlar inte bara om att säga ”jag förlåter dig” och fortsätta som om

Läs mer
Man sitting at kitchen table watching something on his Surface laptop drinking coffee

Terapi online: Fördelar och möjliga utmaningar

I en digitaliserad värld där nästan allt blivit tillgängligt online, är det ingen överraskning att terapi även erbjuds i detta format. Online-terapi, också känd som e-terapi eller distansterapi, har ökat i popularitet de senaste åren. Men vad är det som gör det så lockande, och hur vet du om det är rätt för dig? Fördelar med terapi online: Tillgänglighet: För dem som bor i avlägsna områden, kan online-terapi vara den enda tillgängliga lösningen. Det eliminerar också resan till en terapeuts kontor, vilket kan vara särskilt fördelaktigt för dem med rörelsehinder. Flexibilitet: Terapeuter som erbjuder sina tjänster online tenderar att vara

Läs mer
du klarar detta

Så blir du en bättre ledare med hjälp av coaching

Ledarskap är en komplex och viktig roll, och dess effektivitet kan starkt påverka en organisations framgång. Även de mest talangfulla ledarna kan dra nytta av att stärka sina färdigheter och utveckla nya perspektiv. En effektiv metod för att göra detta är genom coaching. Först och främst, coaching kan hjälpa ledare att förbättra sin självkännedom. En coach fungerar som en spegel, återger ledarens beteende och hjälper till att identifiera styrkor och svagheter. Denna självkännedom är avgörande för personlig utveckling och hjälper ledaren att ta medvetna beslut och anpassa sitt beteende för att förbättra sin effektivitet. Coaching hjälper också till att främja

Läs mer
du klarar detta

Coachning – vad är det och hur fungerar det?

Coachning kan beskrivas som en process för att stödja och inspirera individer till att uppnå sina personliga och professionella mål. Det kan verka oklart, men för att förstå innebörden av coachning bör vi först dyka ned i vad coachning är, varför det är viktigt och hur det fungerar. För det första, vad är coachning? Coachning handlar om att utveckla och frigöra människors potential genom en konstruktiv och inriktad process. I stället för att erbjuda direkta lösningar, hjälper coachning individer att hitta sina egna svar och strategier för att övervinna utmaningar och nå sina mål. Varför är coachning så viktigt? I

Läs mer
two person step on gray soil

Anknytningsteori

Anknytningsteorin är en teori inom psykologin som fokuserar på hur tidiga erfarenheter av anknytning påverkar individers relationer och beteende i vuxen ålder. Teorin har utvecklats av forskare som John Bowlby och Mary Ainsworth och har fått stort genomslag inom psykologin och terapin. I uppväxten handlar anknytningsteorin om hur en individ utvecklar en trygg, otryggt ambivalent eller otryggt undvikande anknytning till sina vårdgivare, oftast föräldrar. Om en individ har en trygg anknytning betyder det att de har upplevt att deras vårdgivare är pålitliga, kärleksfulla och responsiva på sina behov. Detta ger en känsla av trygghet och tillit i relationen. Om en

Läs mer
two person holding each other's hands

Par-och relationsterapi

Som en par- och relationsterapeut har jag utbildning och metodik för att hjälpa människor att navigera genom svårigheter i olika relationer. Jag använder mig av Psykosyntes, Kreativa metoder,Imagoterapi, Mindfulness, Empatisk kommunikation och ACT- acceptance- tredje generationen commitment therapy= tredje generationens KBT. Genom att använda mina kunskaper och färdigheter kan jag  hjälpa individer och grupper i andra relationer, som par, familj och vänrelationer. Här är några sätt på hur jag som terapeut kan vara till hjälp i en parterapi session: Förbättra kommunikationen: Jag kan bidra till att förbättra kommunikationen mellan familjemedlemmar eller vänner genom att lära ut kommunikationsfärdigheter som lyssnande, respektfull

Läs mer
the sun is setting over the water at the beach

Mina metoder i par och relationsterapi

Jag  använder psykosyntes, Imagoterapi, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och Empatisk kommunikation vilket erbjuder  en unik kombination av tekniker som kan hjälpa kärlekspar och andra relationer att förbättra kommunikationen, öka förståelsen för varandra, hantera konflikter och stärka relationen. Här är några sätt på hur jag använder dessa metoder för att hjälpa par och andra relationer, Genom att använda psykosyntes vägleder jag par att utforska sina egna känslor, önskningar och behov, vilket kan bidra till ökad självkännedom och självacceptans. Detta kan hjälpa par att kommunicera mer öppet och ärligt med varandra och att förstå sina egna och sin partners beteenden bättre.

Läs mer
a close up of a plant with green leaves

Varför ska jag gå i terapi?

Att gå i terapi när man hamnar i en krissituation kan ha flera fördelar.  En professionell samtalsterapeut kan stödja dig att bearbeta och hantera känslor som kan uppstå i en krissituation, såsom ångest, rädsla, stress eller sorg. Terapeuten kan ge dig verktyg och strategier för att hantera dessa känslor på ett hälsosamt sätt. Terapeuten kan hjälpa dig att identifiera och förstå de underliggande orsakerna som kan ha bidragit till krisen, såsom tidigare trauman, relationella konflikter eller dåliga copingstrategier. Genom att göra detta kan du arbeta med att lösa de underliggande problemen som kan ha bidragit till krisen. Att gå i

Läs mer
a person kneeling down and holding a rock in their hands

Personlig utveckling genom smärta, det är mer smärtsamt att inte utvecklas. Att hålla inne.

Jag har själv gjort  en personlig utveckling genom att använda mig av samtalsterapi. Jag har insett min egen betydelse och genom att förstå psykosyntesens koncept av Viljan och det har varit en betydande insikt. Jag har hållit mycket smärta inom mig på grund av skam, vilket är vanligt. Många människor  gör det och det är inte gynnsamt för vår hälsa och välbefinnande. Att våga söka hjälp och öppna upp för en terapeut är ett stort steg och visar på styrka och mod. Genom att arbeta med en terapeut har man möjlighet att avslöja sina negativa tankar och dömande attityder gentemot

Läs mer