Artiklar

Bär du på obearbetad sorg? Är du i akut sorg och behöver stöd?

När man tänker på sorg, är det kanske tanken av någon näras dödsfall. En förlust som man sörjer kan också vara en skilsmässa, förlorat arbete eller en förlust av sammanhang. …hur vet man att sorgen är över?…hur yttrar sig sorg? Nedstämdhet Är den vanligaste känslan hos sörjande. Känslan yttrar sig inte nödvändigtvis som gråt. Oftast gör den det. En del sörjande kan känna rädsla inför nedstämdheten särskilt dess intensitet. Det är inte ovanligt att försöka hindra nedstämdheten genom överdriven aktivitet, bara för att upptäcka att den kommer om natten. Att inte tillåta att nedstämdheten upplevs med eller utan tårar, kan

Läs mer

Vad är skillnaden mellan psykoterapeut, samtalsterapeut och psykolog?

Det finns många olika titlar. Hur ska man veta vem man ska vända sig till? Vilka kompetenser krävs för de olika inriktningarna. En utbildning till psykolog är en bred akademisk utbildning i psykologi som i huvudsakligen består av teoretiska ämnen och som är 5 år lång. Titeln psykolog skyddas av lagen. Psykologen arbetar som oftast inom sjukvården för utreda, diagnostisera och behandla psykiska sjukdomar. Men en psykolog kan även arbeta med terapi t ex på skolor eller ungdomsmottagningar. Psykoterapeut är en legitimationsgrundande halvtids utbildning på 3 år . För att bli antagen behöver man en akademisk utbildning i människovårdande yrke

Läs mer