Par-och relationsterapi

two person holding each other's hands

Som en par- och relationsterapeut har jag utbildning och metodik för att hjälpa människor att navigera genom svårigheter i olika relationer. Jag använder mig av Psykosyntes, Kreativa metoder,Imagoterapi, Mindfulness, Empatisk kommunikation och ACT- acceptance- tredje generationen commitment therapy= tredje generationens KBT. Genom att använda mina kunskaper och färdigheter kan jag  hjälpa individer och grupper i andra relationer, som par, familj och vänrelationer.

Här är några sätt på hur jag som terapeut kan vara till hjälp i en parterapi session:

Förbättra kommunikationen:

Jag kan bidra till att förbättra kommunikationen mellan familjemedlemmar eller vänner genom att lära ut kommunikationsfärdigheter som lyssnande, respektfull dialog, öppenhet och tydlighet. Genom att hjälpa till att skapa en trygg kommunikationsmiljö kan du också bidra till att minska missförstånd och konflikter i relationen.

Förståelse och empati:

Genom att använda tekniker som reflektion och empati kan det vara hjälpsamt för par, familjemedlemmar eller vänner att bättre förstå varandras perspektiv, behov och känslor. Det hjälper till att bygga förtroende och öka känslan av samhörighet, kontakt och stöd i relationen.

Konfliktlösning:

Genom att lära sig färdigheter för konfliktlösning, är hjälpsamt för relationer för att hantera meningsskiljaktigheter och konflikter på ett konstruktivt sätt. Det kan vara till hjälp att tillsammans identifiera underliggande problem som kan ligga bakom konflikter och möjliggöra att hitta lösningar på dessa problem.

Hantera förändringar:

Kärlekspar, familjemedlemmar och vänner får vägledning i att hantera förändringar i relationen, till exempel skilsmässor, flyttar eller andra livsförändringar. Genom att ge stöd och råd för att guida till att anpassa sig till förändringar och hitta nya sätt att kommunicera och interagera med varandra.

Ge stöd:

Som terapeut kan jag också fungera som ett stöd för familjemedlemmar, par eller vänner genom en tuff tid i relationen, för att hantera sina problem på ett mer gynnsamt och konstruktivt sätt.

Sammanfattningsvis kan jag som terapeut hjälpa par, familjer och vänner att förbättra sina relationer genom att lära ut kommunikationsfärdigheter, öka förståelsen för varandra, lära ut färdigheter för konfliktlösning, hantera förändringar och fungera som stöd genom krissituationer.