Förlåtelse processen

Att förlåta sig själv eller andra

För att du ska må bättre är det viktigt att du förlåter andra. När du slutar att låta andras handlingar påverka ditt sinne kan du känna dig lättare och friare. Att bära på ilska eller sorg över det som har hänt tar mycket kraft. När du väljer att förlåta, släpper du den bördan och kan fokusera på det som är bra i ditt liv istället.

Att förlåta dig själv är också viktigt. Det handlar om att släppa självkritik och negativa tankar om dig själv. Ingen är perfekt och alla gör misstag. När du förlåter dig själv kan du lära dig av dina misstag och växa som person. Lyssna på din inre känsla och lärdom för att veta hur du ska gå vidare.

Lite kort om hur förlåtelseprocessen går till

Förlåtelseprocessen handlar om att sitta ner i lugn och ro och titta på de tankar och känslor som håller dig tillbaka. Tillsammans bestämmer vi att det är dags att förlåta för att kunna gå vidare. Jag stöttar dig genom hela processen och hjälper dig att hitta det du verkligen vill och vilka värderingar som är viktiga för dig.

Vi använder visualisering för att du ska kunna vända dig till din inre visdom eller till det högre själv som du tror på. Första steget är att släppa bördan av det som har hänt för att kunna gå vidare. Sedan, med min hjälp och visualisering, försöker vi se på den person som har sårat dig på ett mer positivt sätt. Ibland kan det vara lämpligt att försöka försonas och reparera relationen, men det är inte alltid möjligt. Ibland kan det behövas flera sessioner för att bearbeta allt. En förlåtelseprocess brukar ta cirka 3-4 timmar.

Att förlåta sig själv är också viktigt. Vi gör alla misstag och känner skuld eller skam ibland. Men genom förlåtelse och med hjälp av vår inre visdom kan vi förändra vårt sätt att tänka och känna. Vi blir mindre benägna att hamna i nya konflikter och mår bättre när vi kan släppa taget om självkritik och negativa tankar om oss själva.

Forskning och vetenskap

Enligt psykologisk forskning gör förlåtelse människor friskare och lyckligare.Studier visar att känslor som ilska och hat kan stressa oss och påverka vår hälsa negativt. Att vara förlåtande kan däremot förbättra vår psykiska hälsa och bidra till att minska depression, oro och fysisk stress, såsom magont, trötthet och sömnproblem. Det leder till ökat välbefinnande och livstillfredsställelse, vilket kan översättas till känslan av lycka. Dessutom bidrar förlåtelse till att förbättra våra relationer.

two persons holding hands

Du kanske också är intresserad av...

two penguins standing on rock

Förlåtelseprocess

Förlåtelseprocessen är en kritisk komponent i parterapi, en process som kan vara både utmanande och befriande för par som kämpar med konflikter, svek och missförstånd.

Läs mer »