Om mig

Jag är diplomerad samtalsterapeut som inkluderar en basutbildning i integrativ psykoterapi (steg 1). Jag använder mig av psykosyntesen som grund men lägger också till Mindfulness, Self Compassion, anknytningsteori, KBT, ACT, schematerapi vid behov.

Jag har arbetat i hela mitt liv med människor på olika sätt. Jag har gått igenom olika svårigheter och möjligheter i livet, som alla människor gör på olika sätt. Genom min utbildning inom psykosyntes och egen terapi, har jag utvecklats till en mer tillfredsställd person och utvecklingen fortsätter. Jag har blivit en mer accepterande, kärleksfull och icke dömande person, framförallt mot mig själv.

– Tiina Cosmo

Det finns ett ordspråk som säger “ din största fiende är du själv” det ligger mycket sanning i det. Ofta är vi människor otroligt självkritiska och dömer oss själva hårt.