Coaching

I coachingen samarbetar vi utifrån en anpassad och lösningsfokuserad och mer strukturerad samtalsprocess till skillnad från samtalsterapin. Coachingen bygger på att vi samarbetar i en jämlik relation.

Coaching bidrar till handling lärande och utveckling – personligt och yrkesmässigt.

Vi tittar på och medvetandegör motivation och ansvarighet.

Coaching bygger på dina resurser till exempel erfarenheter, kunskaper, värderingar och erfarenheter, och med hjälp av olika tekniker och metoder, få dig att aktivera dessa genom egen insikt och egen handlingsförmåga.

I coaching är det fokus på, att nå ett tydligt fastställt mål snarare en problemanalys. Det starka fokuset på målet är det som kännetecknar coachingprocessen.

Mål är till hjälp för oss för att samla våra tankar, uppmärksamhet och energi. Mål kan även hjälpa oss med riktning och struktur så att vi inte lägger ner energi på många olika saker samtidigt.

Vi kan även få en känsla av mening med kontroll över vårt liv. Genom att ta det i små steg och nå delmål kan vi känna stolthet bemästring och motivation.

Vad kan du uppnå genom coaching?

 Större medvetenhet kring

 • egna värderingar
 • egenskaper
 • beetende
 • känslor
 • tankar och tankesätt
 • egna önskemål och behov
 • prioriteringar

Bättre på att kommunicera

 • Tydligare i min kommunikation
 • bättre på att lyssna
 • bättre på att ställa frågor

Bli tryggare i mig själv och i min (ledar) roll

 • litar på mina egna val
 • bjuder på mig själv
 • är medveten om mina negativa tankar om mig själv och byta ut dem mot konstruktiva tankar
 • törs ta mig an nya utmaningar
 • ta itu med svåra samtal