Artiklar

woman and man holding hands

När är det dags att gå i parterapi?

I varje relation kommer det perioder av utmaningar. Oavsett om du och din partner har varit tillsammans i månader eller decennier, är det normalt att stöta på hinder längs vägen. Men när är det dags att söka professionell hjälp i form av parterapi? I denna artikel kommer vi att utforska några tecken på att det kanske är dags att överväga denna meningsfulla resurs. Kommunikationssvårigheter: Kommunikation är livsnerven i varje relation. Om du och din partner ständigt hamnar i argument, eller om ni har svårt att uttrycka era känslor och tankar på ett konstruktivt sätt, kan parterapi vara ett effektivt sätt

Läs mer
tå personer i samtal

Vad är familjerådgivning?

En introduktion Familjerådgivning, eller familjeterapi, är en typ av psykoterapi som syftar till att hjälpa familjemedlemmar att förbättra kommunikationen och lösa konflikter. Men vad innebär det egentligen? I denna artikel ska vi utforska vad familjerådgivning är, hur det fungerar och vilka fördelar det kan ge. Familjerådgivning är baserad på idén att en familj är ett system, där alla delar påverkar varandra. Det betyder att problem eller konflikter som berör en familjemedlem kan påverka alla andra i familjen. Därför fokuserar familjerådgivning på familjen som helhet snarare än på enskilda individer. Familjerådgivning kan hjälpa till med en mängd olika problem, inklusive föräldraskapsproblem,

Läs mer
Samtalsterapi tystnadsplikt

Har terapeuter tystnadsplikt?

En noggrann genomgång Inom hälso- och sjukvården är tystnadsplikten en grundläggande princip som skyddar patientens rätt till privatliv. Men gäller detta också terapeuter? I denna artikel kommer vi att utforska svaret på denna fråga. Enkelt uttryckt: ja, terapeuter har tystnadsplikt. Detta är ett grundläggande inslag i deras yrkesutövning och en förutsättning för att skapa en trygg miljö där patienten kan känna sig bekväm att öppna upp och dela sina mest personliga tankar och känslor. Tystnadsplikten innebär att terapeuten inte får avslöja någon information om patienten utan dennes samtycke. Detta gäller all information som framkommer under terapin, inklusive patientens identitet, vad

Läs mer

Bär du på obearbetad sorg? Är du i akut sorg och behöver stöd?

När man tänker på sorg, är det kanske tanken av någon näras dödsfall. En förlust som man sörjer kan också vara en skilsmässa, förlorat arbete eller en förlust av sammanhang. …hur vet man att sorgen är över?…hur yttrar sig sorg? Nedstämdhet Är den vanligaste känslan hos sörjande. Känslan yttrar sig inte nödvändigtvis som gråt. Oftast gör den det. En del sörjande kan känna rädsla inför nedstämdheten särskilt dess intensitet. Det är inte ovanligt att försöka hindra nedstämdheten genom överdriven aktivitet, bara för att upptäcka att den kommer om natten. Att inte tillåta att nedstämdheten upplevs med eller utan tårar, kan

Läs mer

Vad är skillnaden mellan psykoterapeut, samtalsterapeut och psykolog?

Det finns många olika titlar. Hur ska man veta vem man ska vända sig till? Vilka kompetenser krävs för de olika inriktningarna. En utbildning till psykolog är en bred akademisk utbildning i psykologi som i huvudsakligen består av teoretiska ämnen och som är 5 år lång. Titeln psykolog skyddas av lagen. Psykologen arbetar som oftast inom sjukvården för utreda, diagnostisera och behandla psykiska sjukdomar. Men en psykolog kan även arbeta med terapi t ex på skolor eller ungdomsmottagningar. Psykoterapeut är en legitimationsgrundande halvtids utbildning på 3 år . För att bli antagen behöver man en akademisk utbildning i människovårdande yrke

Läs mer