Samtalsterapi i Stockholm

Samtalsterapi. Hur går det till?

När vi träffas första gångerna får du berätta om sig själv och vad du  vill ha hjälp med. Sedan bestämmer vi hur ofta man ska ses och hur länge. Samtalen brukar vara en ca gång i veckan och pågå i 50-60 minuter. Du får prata om vad du vill och jag lyssnar och stöttar, så att du kan komma vidare med det som hindrar dig eller får dig att må dåligt. Jag har tystnadsplikt.

Hur kan det hjälpa dig?

Bara att prata med någon kan kännas skönt när du mår dåligt. Att någon annan lyssnar, förstår och hjälper till att bära det som är svårt. Att sätta ord på det du  känner bidrar också till att du förstår sig själv bättre.

Tillsammans utforskar vi och samtalar och du får hjälp att se dig själv och din situation utifrån – och de mönster du har med dig i livet. Du får hjälp att reflektera över hur du tänker, känner och handlar.

En trygg relation med en engagerad och lyhörd terapeut hjälper dig också att våga öppna sig. Och när du öppnar dig kan du upptäcka nya saker tillsammans med terapeuten, och få hjälp att överge de mönster som gör att du mår dåligt.

I samtalsterapin kan du även upptäcka möjligheter som du inte kände till. Och tydligare se vad som är viktigt och hur du vill leva, så att du får större möjlighet att påverka ditt liv.