Varför ska jag gå i terapi?

a close up of a plant with green leaves

Att gå i terapi när man hamnar i en krissituation kan ha flera fördelar. 

En professionell samtalsterapeut kan stödja dig att bearbeta och hantera känslor som kan uppstå i en krissituation, såsom ångest, rädsla, stress eller sorg. Terapeuten kan ge dig verktyg och strategier för att hantera dessa känslor på ett hälsosamt sätt.

Terapeuten kan hjälpa dig att identifiera och förstå de underliggande orsakerna som kan ha bidragit till krisen, såsom tidigare trauman, relationella konflikter eller dåliga copingstrategier. Genom att göra detta kan du arbeta med att lösa de underliggande problemen som kan ha bidragit till krisen.

Att gå i terapi gör att du kan hitta nya perspektiv och lösningar på problem som kan ha känts omöjliga att hantera på egen hand. Genom att få stöd och råd från en professionell kan du lära dig att se saker från ett annat perspektiv och hitta nya vägar framåt.

Du befinner  dig i en trygg och stödjande miljö där du kan prata öppet och ärligt om dina behov, känslor och tankar utan rädsla för att dömas eller kritiseras. Genom att dela dina erfarenheter med en terapeut kan du lindra känslor av ensamhet och isolering som kan uppstå i en krissituation.

Samtalsterapi kan hjälpa dig att öka din självkänsla och självmedkänsla genom att lära dig att acceptera dig själv och dina känslor, även när det är svårt. Detta kan hjälpa dig att utveckla större inre styrka och motståndskraft för att hantera framtida utmaningar och kriser.