Personlig utveckling genom smärta, det är mer smärtsamt att inte utvecklas. Att hålla inne.

a person kneeling down and holding a rock in their hands

Jag har själv gjort  en personlig utveckling genom att använda mig av samtalsterapi. Jag har insett min egen betydelse och genom att förstå psykosyntesens koncept av Viljan och det har varit en betydande insikt.

Jag har hållit mycket smärta inom mig på grund av skam, vilket är vanligt. Många människor  gör det och det är inte gynnsamt för vår hälsa och välbefinnande.

Att våga söka hjälp och öppna upp för en terapeut är ett stort steg och visar på styrka och mod.

Genom att arbeta med en terapeut har man möjlighet att avslöja sina negativa tankar och dömande attityder gentemot sig själv. Att ha en dålig självkänsla är också något som många människor kämpar med och det är viktigt att arbeta med självkänsla för att kunna leva ett friskt och lyckligt liv.

Jag är mer harmonisk och trygg i mig själv idag och det visar vilken kraft som personlig utveckling kan ha.

Att investera tid och pengar i din egen personliga utveckling är en viktig och livsförändrande investering.

Det är verkligen inspirerande för mig som terapeut idag, att följa människor som har visat att det är möjligt, och precis som jag förändra sig och leva ett bättre och mer meningsfullt liv.