Mina metoder i par och relationsterapi

the sun is setting over the water at the beach

Jag  använder psykosyntes, Imagoterapi, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och Empatisk kommunikation vilket erbjuder  en unik kombination av tekniker som kan hjälpa kärlekspar och andra relationer att förbättra kommunikationen, öka förståelsen för varandra, hantera konflikter och stärka relationen.

Här är några sätt på hur jag använder dessa metoder för att hjälpa par och andra relationer,

Genom att använda psykosyntes vägleder jag par att utforska sina egna känslor, önskningar och behov, vilket kan bidra till ökad självkännedom och självacceptans. Detta kan hjälpa par att kommunicera mer öppet och ärligt med varandra och att förstå sina egna och sin partners beteenden bättre.

Empatisk kommunikation innebär att man lyssnar aktivt och försöker förstå den andra personens perspektiv, behov och känslor. Att lära ut empatisk kommunikation är hjälpsamt för par/relationer att förbättra sin kommunikation och att förstå varandra bättre.

Imagoterapi: Fokuserar på att hjälpa par att förstå varandra på en djupare nivå genom att utforska sina barndomsupplevelser och hur dessa påverkar deras beteenden och relationen.  Imagoterapin hjälper par att förbättra sin förståelse för varandra och att skapa en mer betydelsefull och djupare relation.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT), fokuserar på att guida människor att acceptera sina känslor och att göra val som är i linje med deras värderingar. Genom att använda ACT kan du hjälpa par att hantera konflikter och utmaningar på ett konstruktivt sätt och att fokusera på att skapa en relation som är meningsfull och uppfyllande.