Bär du på obearbetad sorg? Är du i akut sorg och behöver stöd?

När man tänker på sorg, är det kanske tanken av någon näras dödsfall. En förlust som man sörjer kan också vara en skilsmässa, förlorat arbete eller en förlust av sammanhang.

…hur vet man att sorgen är över?
…hur yttrar sig sorg?

Nedstämdhet

Är den vanligaste känslan hos sörjande. Känslan yttrar sig inte nödvändigtvis som gråt. Oftast gör den det. En del sörjande kan känna rädsla inför nedstämdheten särskilt dess intensitet. Det är inte ovanligt att försöka hindra nedstämdheten genom överdriven aktivitet, bara för att upptäcka att den kommer om natten. Att inte tillåta att nedstämdheten upplevs med eller utan tårar, kan ofta leda till komplicerat sörjande.

Vrede

Kan man också känna, vilket inte är ovanligt efter en förlust. Det kan upplevas som väldigt förvirrande. Vreden kommer från två källor,

 • frustration över att inte kunnat förhindra dödsfallet
 • och från en slags regression som inträffar efter en förlust av en närstående.

Du kanske har upplevt denna typ av regression när du var liten, och du var ute och handlade med din förälder. Ni kanske var i en större butik och plötsligt upptäckte du, att du förlorat föräldern ur sikte. Du kände panik och ångest, tills föräldern kom tillbaka. Istället för att visa glädje över att föräldern var tillbaka så blev du arg istället och kanske skrek på föräldern.

Detta beteende som Bowlby( en psykiater och pionjär inom anknytningsteorins) ser som en del i vårt genetiska arv, symboliserar “ Lämna mig aldrig igen “ . 

Vid förlust av en viktig person kan man känna sig hjälplös. Känna att man inte kan leva utan den personen och därmed uppleva ilska som kommer av ångestkänslor. Vreden behöver identifieras på ett lämpligt sätt, mot den man förlorat, för att få ett riktigt slut. Vreden hanteras ofta på andra, mindre effektiva sätt. Ett är att förskjuta eller rikta den, mot någon annan person och ofta ge den skulden för dödsfallet. Tanken är att, om man kan ge en annan skulden, är hen ansvarig och förlusten kunnat förhindras. Människor kan ge läkare, familjemedlemmar och ofta Gud skulden. Den mest riskabla bristen på anpassning av vreden är inställningen att vända den inåt, mot sig själv.

Skuldkänslor och förebråelser

Upplevelsen av skuldkänslor över något som hände, eller hade försummats vid tiden för dödsfallet är vanligt att känna.

Ångest

Att få ångest över att inte kunna leva vidare och ta hand om sig själv som efterlevande. Samt ångesten över medvetenheten över sin egen dödlighet blir påverkad av en nära anhörigs död.

Trötthet

Ofta drabbar efterlevande av trötthet som kan uppfattas som apati eller håglöshet. Det kan kännas som man försummar saker och ting. Tröttheten är vanligtvis tidsbegränsad.

Ensamhet

Att känna sig ensam är en känsla som oftast uttrycks av den som har förlorat en partner, som har varit en nära daglig relation.

Chock

Drabbas av chock är vanligt förekommande vid de flesta fall av plötslig död. Även när döden är väntad efter gradvis tilltagande sjukdom, kan det ibland kännas chockartad.

Längtan

Är en normal reaktion när man förlorar någon. När den avtar kan det vara tecken på att sörjandet håller på att avslutas.

Lättnad

Många människor kan känna lättnad om någon anhörig dör som levt med långvarig sjukdom och mycket smärta. Det kan även kännas som lättnad, om man har haft en speciellt svår och livslång relation till någon.

Känslolöshet

En del människor säger att de “känner ingenting”. De känner sig känslolösa efter en förlust. Oftast upplevs denna känslolöshet tidigt i sorgeprocessen, vanligtvis direkt efter dödsbeskedet. Det uppstår troligen på grund av att det finns så många känslor att hantera. Att vara medveten om alla skulle vara övermäktigt, därför upplever personen känslolöshet som ett skydd mot denna våg av känslor.

Förutom alla olika känslor som uppstår i sorg så kan människor uppleva fysiska förnimmelser.

 • tomhetskänsla i magen
 • tyngd över bröstet
 • ihopsnörd i halsen
 • överkänslighet mot höga ljud
 • en förnimmelse av overklighet
 • andnöd -andfådd
 • svaghet i muskler
 • ingen energi
 • muntorrhet