Vad är skillnaden mellan psykoterapeut, samtalsterapeut och psykolog?

Det finns många olika titlar. Hur ska man veta vem man ska vända sig till? Vilka kompetenser krävs för de olika inriktningarna.

En utbildning till psykolog är en bred akademisk utbildning i psykologi som i huvudsakligen består av teoretiska ämnen och som är 5 år lång. Titeln psykolog skyddas av lagen. Psykologen arbetar som oftast inom sjukvården för utreda, diagnostisera och behandla psykiska sjukdomar. Men en psykolog kan även arbeta med terapi t ex på skolor eller ungdomsmottagningar.

Psykoterapeut är en legitimationsgrundande halvtids utbildning på 3 år . För att bli antagen behöver man en akademisk utbildning i människovårdande yrke t ex sjuksköterska Det krävs även en basutbildning( steg 1 behörighet) vilket  omfattar 360 timmars utbildning, klientarbete och egen terapi. Därefter krävs det 2 års arbetserfarenhet för att kunna söka det sista legitimationsgrundande steget.Utifrån en diagnos som patienten har fått så arbetar psykoterapeuten med samtal, och det kan vara individuellt, par, familjer samt grupper. Psykoterapeuten arbetar ofta inom sjukvården och av socialstyrelsen fastställda och rekommenderade behandlingar.

En samtalsterapuet har en utbildning från privat utbildningsistitut/högskola och kan ha inriktning mot psykosyntes; KBT, ACT eller psykodynamisk teori och metodik.Utbildningarna varierar från 2-4 år och de längre ger en titeln diplomerad ackrediterad eller certifierad samt en (steg 1 behörighet, densamma som psykoterapeuten). En basutbildning i psykoterapi.Samtalsterapeuten arbetar inom hälso och  friskvård ofta med tonvikt på personlig utveckling. Personerna som samtalsterapeuten träffar anses inte som sjuka. Kanske behöver man undersöka vilket håll man behöver gå om man har hamnat i ett vägskäl, utifrån en livskris, och har svårt att reda ut detta själv. Man kanske befinner sig i en förändringsprocess och önskar stöd. Tillsammans i samarbete med terapeuten kan undersöka sina psykologiska mönster.